درباره ما

اینجانب دکترمحمدرضا لامعی که درسال 1365 با رتبه پنج در کنکور سراسری دررشته پزشکی دانشگاه شیراز مشغول به تحصیل شدم، که پس از طی دوره ی پزشکی عمومی دردانشگاه شهید بهشتی بورد تخصصی جراحی را گذرانده وبا رتبه سوم کتبی فارغ التحصیل شدم سپس در کشور اتریش وشهروین در بیمارستان AKH که بزرگترین بیمارستان اروپا میباشد دوره ی تکمیلی و فلوشیب جراحی های پستان را گذرانده ام .در حال حاضر بصورت مدام در ارتباط با بیمارستان AKH   وین می باشم که هرماه با حضور دراین مرکزمجهز ، پیشرفته ترین اعمال جراحی را انجام میدهم.

بعداز بررسی های بسیاری که طی طول مدت کاری انجام داده ام و نیاز روزمره مردم و توجه بیشترمردم به تناسب اندام ومعزل چاقی که بیماری قرن بیست و یکم لقب گرفته است ،عملکرد خود را تمرکز بر اصلاح چاقی وزیبایی بدن قرار دادام که از سخت ترین ولی مفیدترین رشته های پزشکی می باشد.

تعریف چاقی برای هر فرد از جامعه با فرد دیگر متفاوت است و بستگی به نگاه  و انتظارات فرد به خود  می باشد.

 در حال حا ضر گرو هی از پز شکان که بصورت جامع به چاقی  توجه مینمایند بسیار اندک هستند برخی از همکاران بیشتر به تغییر شکل معده بوسیله  اعمال جراحی و یا ایجاد سوء جذب (bypass)  توجه کرده اند  و گروه دیگری از پزشکان   فقط از نظر زیبایی و اعمال جراحی جهت از بین بردن چربی ها و اصلاح ساختاری توجه کرده اند. و توجه ای به آینده بیماری و عواقب چاقی و عود آن ندارند.

گروه پزشکی ما با ارائه انواع مختلف درمانها و ترکیب روش ها سعی به برخورد جامع و کامل با این معزل اجتماعی (چاقی)  دارد که  که براساس فیزیک و اندکس جرم بدن (BMI)  بهترین و مناسب ترین  و کم خطر ترین روش به بیماران پیشنهاد  گردیده و انجام می شود  به صورت جامع  هم به زیبایی بدن و اندام ها  شامل سینه ها و شکم ، بازوها و پاها و همچنین  اصلاح چاقی  مرضی وافزایش طول عمر بیماران می پردازیم .

 

تماس سریع