رفع معايب و بدفرمي هاي عضلات در ناحيه ي سريني(گلوتئال) يعني باستن و ران ها در بدن انسان،را نمي توان تنها به واسطه ي درمان پزشكي تحقق بخشيد،بدين معني كه، براي مثال، درماني كه براي يك بيمار به وسيله ي كرم ازبين برنده ي سلوليت صورت مي گيرد،در رفع معايب فيزيكي از جمله سلوليت اثربخشي متفاوتي براي خانم ها و آقايان خواهد داشت. و اين روش مؤثر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید

عضله ي سريني بزرگ يك عضله ي بزرگ و بسيار ضخيم است(به قطر ٦-٧ سانتي متر) كه روي استخوان خاجي واقع شده و ساختار استخواني مثلثي شكلي در انتهاي ستون فقرات دارد، در بالا و قسمت پشت حفره ي لگن خاصره، حد فاصل بين دو استخوان لگن خاصره.قسمت فوقاني استخوان خاجي به آخرين استخوان مهره ي كمر و ته دنبالچه متصل است.

بیشتر بخوانید

همانند ساير عمل هاي جراحي،چه آنهائي كه بسيار رايج هستند و چه موارد كمتر رايج ديگر،عمل جراحي سينه عوارض پنهان خاص خود را دارد و نیازمند آشنایی با ایمنی در عمل افزایش حجم سینه می باشد.

بیشتر بخوانید

گزينه ها و شيوه هاي متعددي در  زمينهافزایش حجم سینه ها  وجود دارد،اما فقط يكي از آنها براي شما مناسب است.
در مؤسسه ي جراحي زيبائي دکتر لامعی ،عواملي از قبيل اندازه ي سينه(پروتز به كار گرفته شده)،شكل آن،تركيب و نحوه ي قرار گرفتن پروتز در سينه با دقت بسيار انتخاب مي شوند تا بر اساس نوع و شكل بدن تان سينه اي متناسب از نظر اندازه و شكل ساخته شود.

بیشتر بخوانید

محدوديت هائي براي عمل بزرگ كردن سينه ها وجود دارد:
اين عمل بدون تكنيك،كاشت و بدون هيچ رويكردي انجام مي شود

بیشتر بخوانید

از آنجائيكه تنوع بسياري در شكل و اندازه ي سينه ميان افراد مختلف وجود دارد،تمركز اصلي در رسانه ها بر روي مدل هاي متفاوت كه همگي آنها نيز قابل قبول و بي نقص به نظر مي رسند،بر هر دو بعد اجتماعي و فردي افراد تأثير گذاشته و بسياري از خانم ها را به اين سمت سوق داده كه نسبت به شكل ظاهري بدن خود به سطح بالائي از خودآگاهي دست يابند.

بیشتر بخوانید

از آنجائيكه تنوع بسياري در شكل و اندازه ي سينه ميان افراد مختلف وجود دارد،تمركز اصلي در رسانه ها بر روي مدل هاي متفاوت كه همگي آنها نيز قابل قبول و بي نقص به نظر مي رسند،بر هر دو بعد اجتماعي و فردي افراد تأثير گذاشته و بسياري از خانم ها را به اين سمت سوق داده كه نسبت به شكل ظاهري بدن خود به سطح بالائي از خودآگاهي دست يابند.

بیشتر بخوانید

لیزر لیپولیز تکنولوژی منحصر به فرد لیزر با طول موج 1064 به صورت پالسی است که از طریق داخل بافتی اعمال می شود و با کمک آن نتایج درخشانی در حذف چربی به دست می آید .

بیشتر بخوانید
تماس سریع